top of page

Støtt Ajabu barna

Din støtte til Ajabu Children's Ministries sørger for å gi barn i Bubwa 
utdanning og skolemateriell, samt inkludering i våre mat- og helseprogram.
Her er historiene til noen av våre barn som trenger din støtte.

Du kan bidra for kun  
182,- mnd per barn  for å gjøre en forskjell! 

bottom of page