top of page

Slik jobber vi

Gjør en forskjell – forandre liv!

Fokusområder:
 • Utdanning

 • Helse og ernæring

 • Barnebeskyttelse

 • Empowerment og 
  kompetanseutvikling

 • Psykososial støtte

 • Støtte og styrke familier

 • Samfunnsutvikling

 • Bevissthet om barns rettigheter

 • Barnas talsperson

 • Bygge bærekraftig og langsiktig

 • Forskning og evaluering

Våre fokusområder

Ajabu Children Ministries fokuserer på barns velferd, utdanning og utvikling.
Her er fokusområdene til Ajabu Children's Ministries:

Utdanning
Å gi tilgang til kvalitetsutdanning for barn som ellers ikke har muligheten. Dette inkluderer formell skolegang, veiledning, lese- og skrive undervisning, samt yrkesopplæring.

Helse og ernæring
Sikre at barn har tilgang til helsetjenester, inkludert vaksinasjonsprogrammer, regelmessige kontroller og behandling av vanlige sykdommer. Fremme riktig ernæring ved å gi ernæringsundervisning og måltider eller kosttilskudd der det er nødvendig.

Barnebeskyttelse
Skape trygge miljøer for barn, inkludert beskyttelse mot overgrep, utnyttelse og menneskehandel. Implementere retningslinjer og prosedyrer for barnevern for å sikre barns trygghet og velvære.

Empowerment og kompetanseutvikling
Utvikle barns potensiale og evner. Livsmestringsegenskaper, lederevner og muligheter for personlig vekst. Gi opplæring i områder som kommunikasjon, beslutningstaking og konfliktløsning.

Psykososial støtte
Gi råd og emosjonell støtte til barn som har opplevd traumer, tap eller vanskelige omstendigheter. Opprette støttegrupper og aktiviteter for å fremme psykisk helse og resilience.

Støtte og styrke familier
Støtte familier i det å gi trygge og utviklende miljø for barn, inkludert foreldreutdanning, inntektsskapende aktiviteter og tilgang til sosiale tjenester.

Samfunnsutvikling
Engasjere oss i lokalsamfunn for å ta opp systemiske problemer som påvirker barn, som fattigdom, ulikhet mellom kjønnene og mangel på tilgang til ressurser. Bygge partnerskap med lokale organisasjoner, offentlige etater og samfunnsledere for å gå inn for barns rettigheter og velvære.

Bevissthet om barns rettigheter
Øke bevisstheten om barns rettigheter og gå inn for retningslinjer og programmer som fremmer barns velvære.

Barnas talsperson
Være talsmann på barnas vegne; lokalt, nasjonalt og internasjonalt, for å ta opp spørsmål som barnearbeid, barneekteskap og tilgang til utdanning.

Bygge bærekraftig og langsiktig
Bidra til å bygge kapasiteten til lokalt ansatte og frivillige for å effektivt tjene barn og lokalsamfunn. Utvikle bærekraftige finansieringskilder og programmer for å sikre organisasjonens langsiktige virkning og levedyktighet.

Forskning og evaluering
Gjennomføre forskning og evalueringer for å vurdere effektiviteten til programmer og identifisere områder for forbedring. Bruk av data og evidensbasert praksis for å informere beslutningstakere og optimalisere ressursene.

bottom of page