top of page
raise funding learning center_NOR.jpg
IMG_4350.JPG

Barnehage klasserom over 14 km fra Bubwa

Hjelp oss å realisere:

Ajabu læringssenter  -  Bubwa!

I dette fattige Bubwa-samfunnet har ikke barn mulighet til å motta utdanning. Noen har ikke ressurser som bøker eller uniformer, noe som gjør at barn faller fra uten mulighet til å ta det igjen. Ungdom slutter på skolen for å forsørge familiene sine. Skolesystemene er underbemannet, og klarer ikke å gi utdanning til barna som bor der. Det er lett å se hvordan fravær av utdanning går over i en syklus av fattigdom. 
 

Når du gir en gavedonasjon til skoleprogrammene våre, gir du ressursene,  veiledningsprogrammene, måltidene og helse til de underprivilegerte barna.

Med din støtte planlegger Ajabu Children's Ministries å bygge en flerbrukshall/bygg for både underprivilegerte barn og voksne. Denne hallen vil deles for å imøtekomme mange ulike aktiviteter samtidig, de voksne som får ferdighetsutdanning skal kunne bruke samme sal som også kan brukes som samfunnshus så lenge det gjelder Bubwa-samfunnet. 

IMG_4903.JPG

Område som er klarert for å bygge læringssenteret.

Med din støtte planlegger Ajabu Children's Ministries å bygge en flerbrukshall for både underprivilegerte barn og voksne.

Denne hallen vil kunne deles for å imøtekomme mange ulike aktiviteter samtidig. De voksne som får ferdighetsutdanning skal kunne bruke samme sted som barna. Det skal også kunne brukes som samfunnshus så lenge det gjelder Bubwa-samfunnet.

Nærmere informasjon om realiseringen vil komme.

Dokumenter med detaljer og budsjetter er tilgjengelige for våre partnere og sponsorer.

bottom of page