top of page

For skole og barnehage

Gjør en forskjell – forandre liv!

Aktiviteter:
  • Innsamlingsaksjoner

  • Donasjoner

  • Bevissthetskampanjer

  • Frivillige programmer

  • Kulturelle utvekslingsprogrammer

  • Prosjektsamarbeid

  • Partner

Slik kan dere bidra!

Skoler og barnehager kan støtte og hjelpe Ajabu Children's Ministries på forskjellige måter:

Innsamlingsaksjoner
Organiser arrangementer som kakelotteri, vaffelsalg, veldedighetsløp eller talentshow for å samle inn penger til Ajabu Children's Ministries.

Donasjoner/nødhjelp
Samle inn donasjoner av viktige gjenstander som klær, leker, bøker og skolemateriell for å støtte de sårbare barna i Uganda.

Bevissthetskampanjer
Elever, studenter og evt. familie lærer om hvordan oppdraget til Ajabu Children's Ministries gjennom skoleprosjekt, nyhetsbrev, stands og sosiale medier.

Frivillige programmer
Oppmuntre lærere og eldre elever til å bruke tiden sin frivillig til å hjelpe til med ulike aktiviteter eller gi veiledning og veiledning til barna i tjenesten.

Kulturelle utvekslingsprogrammer
Etabler et utvekslingsprogram for å fremme relasjoner og kulturell forståelse mellom elever/studenter og barna støttet av Ajabu Children's Ministries.

Prosjektsamarbeid
Samarbeid med Ajabu Children's Ministries om spesifikke prosjekter, for eksempel å bygge eller renovere fasiliteter, lage undervisningsmateriell eller organisere rekreasjonsaktiviteter.

Disse mulighetene støtter ikke bare ACM, men lærer også elevene verdifulle leksjoner om empati, samfunnstjeneste og globalt medborgerskap. Skoletimer som brukes til dette forankres i kompetansemål i læreplanen.

bottom of page