top of page
IMG-20221025-WA0013.jpg

Freiwillige

 Make an Impact- Helping Hands!

Organisasjonen vår ønsker frivillige fra alle bakgrunner hjertelig velkommen, og legger vekt på en forpliktelse til inkludering og like muligheter. Vi diskriminerer ikke basert på rase, farge, stamme eller religiøse kirkesamfunn, og fremmer et mangfoldig og berikende miljø. ? For å delta aktivt i våre prosjekter forventes det at frivillige besitter kunnskap som er relevant for aktivitetene eller viser vilje til å bidra økonomisk. Dette bidraget kan støtte ulike aspekter ved våre prosjekter, som å gi midler til medisiner, undervisningsmateriell, jernplater, sportsutstyr og andre viktige ressurser som er avgjørende for prosjektsuksess. Ved å fremme en ånd av samarbeid og forståelse, har organisasjonen vår som mål å skape en harmonisk og virkningsfull frivillighetsopplevelse for enkeltpersoner som er dedikert til å gjøre en positiv forskjell i lokalsamfunnene deres.

bottom of page