top of page

Mens krigen fortsetter,
opplever Afrika matmangel

"Gi hjelp, utvid sosial beskyttelse for å forhindre sult"

 

Med krigen står land i Afrika overfor en matkrise. De stigende prisene forverrer situasjonen for millioner av mennesker i fattigdom, og krever akutt handling fra regjeringen og det internasjonale samfunnet, forsyninger presses, inkludert priser på drivstoff, og øker kostnadene for transport av mat til regionen.

Silhouette of Soldiers

Før krigen i Ukraina kjempet land i Øst-, Vest-, Midt- og Sør-Afrika, inkludert Angola, Kamerun, Kenya og Nigeria, allerede med stigende matpriser på grunn av ekstreme klima- og vær hendelser som flommer, jordskjelv, tørke og covid-pandemien, som forstyrret produksjonsinnsatsen og globale forsyningskjeder. Siden Russlands invasjon har globale matvarepriser nådd nye høyder. 


Russland og Ukraine  er blant  de fem største globale eksportørene av bygg, solsikker og mais, og står for omtrent en tredjedel av verdens eksport. Mange land, som Uganda importerer mer enn 40 prosent hvete fra Russland og Ukraina. FNs verdens matvareprogram (WFP)  kjøper halvparten av hveten de distribuerer rundt i verden fra Ukraina. Med krigen presses forsyninger, og prisene stiger, inkludert for drivstoff, noe som øker kostnadene for transport av mat til og til regionen.

Kilde: 
Human Rights Watch
https://www.hrw.org/news/2022/04/28/ukraine/russia-war-continues-africa-food-crisis-looms

bottom of page